Skip to main content

Konsulttjänster med strategisk höjd

Brainless har mångårig erfarenhet av att binda samman IT och affär har skapat en unik erfarenhetsbank byggd med stor pragmatism. Det gör områden som IT-strategi och enterprise architecture till hemmabana för brainless. Brainless var pionjär i tillämpad AI och tidigt med att bygga botar, vilket lett till djup insikt om hur AI fungerar och dess begränsningar.  

Kärnan i konsulttjänsterna:

 • Enkelt att begripa
 • Hanterbart över tid
 • Bara det du behöver
uppgradera

Strunta i komplexa ramverk

En IT-strategi måste enkel och tydlig 

Visst kan delar av en IT-strategi kräva en grundlig analys, och är det fallet så kommer vi dit. Men poängen är att snabbt skaffa sig en överblick över var IT har de största positiva effekterna och var man har sina största förbättringsområden och risker.

När man har det klart för sig kan man ta tag i de delar som kräver en djupare analys, men helst i egna initiativ och med återkoppling till strategispåret så det hålls levande. Därför gör vi gärna en IT-strategi med enkla medel:

 • En förankring av vilka prioriterade initiativ i affären som har påverkan på IT.
 • En karta i stil med ett Benefits dependency network för att få en överblick utan alltför mycket dokumentation.
 • En bild av vart visionen ledet som kan brytas ner till de aktiviteter vi behöver ta tag i i närtid.

Med de tre enkla delarna kan vi snabbt få koll på vad som är viktigt idag och vad vi behöver hålla koll på i vårt vidare arbete. Det kräver inga djupgående analyser av verksamhetsprocesser eller funktionella områden. Sådant gör man helst när verksamheten känner att det är prioriterat och de har tid att vara med och ta fram rätt lösningar.

screening intervju

Testa gränserna

Till vilken nivå ska man med på tåget

Takten i AI-utvecklingen kan göra att det känns som att nyheter idag är gammalmodigt imorgon. Men inte nödvändigtvis. Ett specifikt fokus och definierad ambitionsnivå skapar förutsättningar för att träffa rätt.

AI påverkar såväl intern produktivitet som erbjudanden till marknaden, och vad som är prioriterat blir en direkt koppling till företagets konkurrens-strategi. Först på agendan kommer därför prioriteringar:

 • Vilka initiativ har strategisk koppling
 • Var påverkas potentiellt organisationen mest
 • Var slår ändringarna i marknaden mot oss

Som i all innovation kan man använda kontrollerade experiment för att gå vidare, och lära sig såväl tekniken som om idéerna fungerar i marknaden.

Med samma arbetssätt som när vi definierar en pragmatisk IT-strategi, kan vi snabbt landa var de mest intressanta områdena är och snabbt starta innovationsaktiviteter för att utröna såväl affärsvärde som vilket investeringsutrymme som krävs.

ansökning

Fokus på resultat

Vad behövs och vem ska göra jobbet

En arkitektur är till för att göra arbetet med IT enklast möjligt. Inte bara nu, utan över tid. Då måste man hålla sig till vissa principer:

 • Det måste finnas strukturer för att fördela arbetet.
 • Det måste vara tillräckligt överskådligt för att förstås.
 • Det måste finnas fria ramar att arbeta inom, men som inte får överstigas.

För att det ska fungera att hålla samman över tid ser vi att man:

 • Levererar
 • Alltid förenklar
 • Är i synk med IT-strategin

Det innebär att om man behöver ta genvägar, har man i praktiken också sett till att det finns resurser att städa upp trasslet genvägen skapar.

Normalt betyder det också att man tänkt igenom och adresserat såväl säkerhetskrav som behov av integration över tid. Att rätta till saker på de två områdena i efterhand är komplext och sopas under mattan oftare än man vill se.

Men det är inge att oroas för. Det är därför man har initiativ som EA - just för att på ett hanterbart sätt komma tillrätta med det.