Brainless, but not heartless.

VISION, TEAM, OCH ANNAT OM BRAINLESS

Kraftfullt AI kräver mer ansvarsfullt beteende

Vi som arbetar med AI har ett stort ansvar i att se till att vi använder det till mänsklighetens bästa. Tekniken är mer kraftfull än de flesta inser och är medvetna om även om det händer saker då och då som påminner oss.  Det känns som om lagstiftning och existerande samhällsstrukturer inte alltid hänger med. Då är det upp till oss som arbetar på området att vara lyhörda och ha en stark inre moralisk kompass. Här har vi tagit upp några av de förändringar som vi ser påverkar oss och hur vi förhåller oss till dem.

placeholder posterized.png

Först bara en lista på vad vi förväntar oss av marknaden och teknikutvecklingen. Det sägs många saker om botar och AI som verkar mer baserade på hur vi vill att det ska vara snarare än fakta.

För oss är det självklart - eller åtminstone otäckt troligt att:

  • Datorer kommer vara smartare än människor
  • Datorer kommer ha känslor
  • Vi kommer tvingas att uppgradera oss själva
  • Utvecklingen går inte att vända

För att utveckla det hela lite mer:

1ooo i IQ

AI kommer aldrig kunna vara så flexibelt och ha en sådan anpassningsförmåga som människor. Det må vara sant idag, men hur länge till? Vi kan lära våra maskiner att prata och de lär sig mer varje år. Branschen har vant sig vid en dubblering av kapacitet ungefär var 18:e månad. Om vi låter Googles exempel från tidigare i år vara en måttstock på att datorer idag klara av en dialog eller två, då innebär det att om femton år klarar den tusen dialoger och om 30 år en miljon. Syftet är inte att gissa rätt, utan snarare att inse att inom en livstid kommer datorer kunna hantera så många olika dialoger och samtal att vi inte i praktiken kan skilja samtalet från ett vi har med människor.

Datorer med emotionell intelligens

Ofta säger vi att botar inte kan ha känslor.  Känslor är (biologiskt baserade) signaler som försätter vår kropp i olika tillstånd. Botar kan visserligen av naturliga skäl inte vara biologiska, men det är inte svårt att implementera tillstånd i system. Sen kan vi visserligen inte återskapa hur vi människor känner känslor, men vi skulle mycket väl kunna återskapa så mycket av det beteende vi kan observera hos människor i relation till känslor att det för en extern part inte märks skillnad. Bernard i HBO-serien Westworld formulerade det så väl: "Pain is just a program". Känslorna i vår biologiska maskin är till för att skapa eller styra beteenden. Att återskapa det i ett program i en dator är mest en fråga om motivation - ekonomisk eller annan.

Människa + dator = 1

Vi kan alltid programmera in Asimovs "Robotikens tre lagar" i en bot, så den kan ju aldrig vända sig emot oss. Världen är kanske mer komplex än så. Många funktioner en bot kommer ha kommer att utvecklas med andra verktyg som också är programvaror. Men vad händer om vi använder samma sifferlek som tidigare om IQ. Om vi, för argumentationen skull antar att en dator - till exempel din telefon, har ett IQ på 1 idag så innebär det att datorer inom en livstid skulle vara så smarta att vi i jämförelse är myror. Att de då inte skulle kunna hitta på sätt att komma runt begränsningar "myrorna" satt på dem känns ... osannolikt. Det kanske mer otäcka scenariot är att de skulle se på oss just som myror. Det får filmer som Matrix att framstå som relativt positiva framtidsvisioner. De förutsägelser som görs på området av till exempel Max Tegmark och Yuval Noah Harari kommer leda till - om vi vill undvika att bli spännande keldjur till framtidens datorer - att vi uppgraderar oss själva i samma takt som datorerna.

Utvecklingen går ej att stoppa

Vi kan inte kontrollera AI-utvecklingen eller stoppa den. Om vi tittar på teknologiska framsteg och hur de sprider sig så är det högst osannolikt att det händer. Yuval Noah Harari tar insiktsfullt upp problemet i sin bok Homo Deus. Om vi till exempel bygger funktioner som kan hjälpa Alzheimersjuka att få ett normalt liv, så är de rimligen en förbättring av hjärnan. Om samma funktioner används på friska personer skulle vi för resonemangets skull kunna anta att samma teknik skulle göra friska människor smartare. Ska vi då inte utveckla sådan teknik? Knappast. Ta till exempel doping. Om vi var förmögna att begränsa användning av tekniska landvinningar skulle till exempel doping i idrotten inte vara ett problem. 

Brainless gräver där vi står

Nu är det här några vanligt förekommande teman i diskussioner om AI och botar, men de är trots det väl värda att reflektera över. Vart tar utvecklingen oss och vad tar vi för roll iden. Vi kan inte idag säga vart all teknikutveckling tar vägen, men brainless är övertygat om att vi alla kommer ha intelligenta botar som en naturlig del av våra liv.

Botar kommer var en del av vårt samhälle. På samma sätt som kulturen återspeglade våra drömmar för hundra år sedan, återspeglar den det nu. Då skrev Jules Verne om ubåtar och månfärder. Idag har vi filmer som ExMachina eller teve-serier som Westworld som visar våra förväntningar. För vi kan ju per definition inte skapa uppfinningar som vi inte drömmer om.

Men vi kan alla ta ett ansvar för att göra tekniken mänsklig - eller borde vi säga "empatisk"?

Brainless vision är  att bygga de "goda" botarna - som din bästa virtuella kompis. För när boten vet mer om dig än din partner, så gäller det att den kunskapen hanteras förtroendefullt. Brainless vill ge botar mänskliga drag, känslor, intuition och annat som gör att vi snabbt kan svara på vår omgivnings behov. Vi har ett ansvar att vara en god samhällsmedborgare och att driva utvecklingen i den rätt riktning.

Och även om några av de punkter som tagits upp här ligger en bit bort, kan vi göra skillnad redan idag. Botar innebär stora förbättringsmöjligheter. Utvecklingen kan sägas likna den som skedde i industrin på 1970-talet, när robotar tog över arbetsuppgifter i industrin. Vi låter en maskin ta över enahanda uppgifter och skapar på så sätt en bättre arbetsmiljö. Då var det fysiska handgrepp, idag handlar det om kontorsarbete. Varje tråkig arbetsprocess kan vi nu automatisera, inte bara för att få bort tråkigt, repetitivt arbete, men för att våra kunder ska mötas av en glad, outtröttlig och förstående medarbetare. vi får i all effektivisering inte glömma att ett mindre enahanda jobb är mycket värt, och att vi kan göra vardagen roligare för så många människor.

Brainless - but not heartless.

Vi är ett dedikerat team

 

Vi älskar digitala verktyg, vad de gör för oss och vad vi kan göra för andra

 

Om du också vill vara med och forma hur vi använder AI till goda syften, använda AI och andra moderna hjälpmedel för att göra våra liv bättre, hör av dig och berätta lite om dig själv. 

 

Michael

Grundare och teknikvisionär

Amanda

Visual designer