ERV digitaliserar.

SNABB SERVICE ALLTID

Vill du också testa en bot?

Kontakta oss

ERV gör kundtjänst tillgängligt 24/7

<< >>

En bot för att minska administrativa bördor och lättare hitta i regelverk och annan information


ERV är ett ledande reseförsäkringsbolag, med höga ambitioner på kundservice och kvalitet
  • Kund: Europeiska ERV
  • Bot-namn: Ervin
  • Funktioner: FAQ, stöd för enklare arbetsflöden

ERV vill vara tillgängligt

ERV har höga ambitioner att kunna vara till hands för sina kunder. Då gäller det att kunna låta kvalificerad personal svara på kvalificerade frågor. Att använda en bot för att ta hand om enklare ärenden blir därför naturligt - samtidigt som enkla ärenden kan göras när som helst. Telefonväxeln behöver inte vara öppet.Bättre service

När man använder en bot blir därför frågorna som blir "över" för mänsklig hantering mer intressanta för personalen. Alla får mer tid.

Boten blir en del av lärandet av hur man möter kunder digitalt 


Det är dags att prova

ERV inser att det är en omställning och ett lärande i att göra kundens upplevelse så bra som möjligt. Därför tar man små steg, börjar med en enkel FAQ och använder feedback från kunder för att driva vidare utveckling. 

  • slide.png

Kontakta oss!

Att göra en testballong är inte dyrt och du ser snabbt hur du ska ta dig vidare

Kontakta oss