Ambea digitaliserar.

MED EN BOT KAN MÄNNISKORNA FOKUSERA PÅ VÅRD

Vill du också testa en bot?

Kontakta oss

Am-Beatrice underlättar vården

<< >>

En bot för att minska administrativa bördor och lättare hitta i regelverk och annan information


Ambea är ett ledande omsorgsbolag med ambitionen att vara bäst i den digitala världen. Att automatisera pappersarbete och kvalitetsprocesser ger en ökad kvalitet i omsorgen och mer tid över för våra omsorgstagare. Dessutom blir Ambeas medarbetares vardag enklare när de kan nå information och få svar på frågor under dygnets alla timmar. Enklare. Säkrare. Bättre.
  • Kund: Ambea
  • Bot-namn: Am-Beatrice
  • Funktioner: FAQ, stöd för enklare aRbetsflöden, stöd i kvalitetsstyrning

14000 nya sjuksköterskor...

...är vad som skulle behövas om vi försöker ge samma vård på samma sätt till personer i samma ålder. Det måste ändras. Att försöka automatisera delar av vårdapparaten blir en nödvändighet för att klara servicenivåer.Bättre bot med iterativt arbete

Ambea valde att bygga boten iterativt. På så sätt kan verksamheten ge lite bakgrund åt gången till projektet, så att man hela tiden kan arbeta på det som för tillfället gör mest nytta. Korta prioriterings- och utvecklingscykler gjorde att rätt saker prioriterades. Varje vecka gjorde teamet en bedömning av var man kunde göra mest nytta för verksamheten. Andra veckor när tid saknades för feedback, kunde teamet istället arbeta på optimeringar.

Boten svarar på 1000 frågor inom några veckor 


Det är dags att prova

Ambea bestämde sig därför att satsa på digitala hjälpmedel, däribland att automatisera och förenkla arbetsuppgifter med en bot. Vi kan nu börja mäta effekterna av projektet. Vill du veta mer, kontakta oss! 

  • slide.png
  • Male nurse and senior woman sitting on the couch.jpeg
  • portrait of a loving elderly couple outdoors.jpeg

Kontakta oss!

Att göra en testballong är inte dyrt och du ser snabbt hur du ska ta dig vidare

Kontakta oss