hr-ondemand digitaliserar.

SCREENINGINTERVJU MED EN BOT SNABBAR UPP REKRYTERING

Vill du också testa en bot?

Kontakta oss

HRriet gör en screening ...när som helst

<< >>

En bot HAR ALLTID TID OCH SER TILL ATT ALLA VANLIGA FRÅGOR ÄR AVKLARADE


HRriet hjälper till att samla basinformation. Hon anpassar frågorna efter intervjun och minimerar tiden det tar att ta sig igenom det första steget. 
  • Kund: hr-ondemand
  • Bot-namn: HRriet
  • Funktioner: Screeningintervju, svarar på vanliga frågor från den sökande

HRriet jobbar 24/7

Eftersom HRriet är en bot kan den sökande söka så fort det passar. Att ta första steget i intervjuprocessen är super-enkelt.Resultat direkt

Den intervjuade får direkt en återkoppling på samtalet, information om dem vidare processen. Efter intervjun skickar HRriet ett mail till den intervjuade och tackar. Snabbt och tydligt för den sökande. 

våra kunder får snabbt en lista med kandidater och med kvalificerad information


Bara första steget

Hr-ondemand och brainless kommer att fortsätta utveckla HRriet till en kompetent HR-medarbetare. En bot utvecklas gärna ett samtalsämne åt gången och vi kan hela tiden bygga det hr-ondemands kunder prioriterar högst.

Kontakta oss!

Att göra en testballong är inte dyrt och du ser snabbt hur du ska ta dig vidare

Kontakta oss